Vizualizace exteriéru přístavby bowlingové dráhy

Návrh exteriéru přístavby bowlingové dráhy a celkové rekonstrukce objektu.